Fellow.gr | Financial magazine for young players

Βρισκεστε στην κατηγορια "Λεξικο" ...

editda

Ο δείκτης “EBITDA”

 Επικοινωνία μέσω Linkedin με τον Saloustros Emmanouil Εισαγωγή Ο δείκτης EBITDA (Earning before interest tax depreciation and amortization) στα Ελληνικά αναφέρεται στο υπολογισμό των κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ). Επιτρέπει στους αναλυτές να συγκρίνουν την απόδοση των υπό [...]

July 1, 2017 Λεξικο
goodwill

Υπεραξια επενδυσεων

Τι είναι η υπεραξία σε μια επένδυση Υπεραξία (goodwill) ονομάζουμε την διαφορά του τιμήματος (αγοραίας αξίας) της επιχείρησης που εξαγοράστηκε σε σύγκριση με την καθαρή αξία του ενεργητικού της. Συνήθως περιλαμβάνει κάποια στοιχεία προστιθέμενης αξίας (πχ φήμη, πελατεία, προσωπικό κλπ) [...]

August 22, 2015 Λεξικο
ifac

International Federation of Accountants (IFAC)

Ο IFAC ιδρύθηκε το 1977, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα την Νέα Υόρκη για το λογιστικό σώμα. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με μέλη από 130 χώρες, ενώ αντιπροσωπεύει πάνω από 2,5 εκατομμύρια λογιστές. Αποστολή του IFAC Η ανάπτυξη [...]

March 11, 2014 Λεξικο
investor_stock

Theoretical ex-rights price (TERP)

Πρόκειται για μια θεωρητική αξία μετοχής που προκύπτει σε περιπτώσεις όπου η εισηγμένη εταιρεία ανακοινώνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δίνοντας δικαιώματα αγοράς (right issues) στους υπάρχοντες μετόχους με μια έκπτωση από την τιμή της αγοράς. Πως υπολογίζεται Για να την υπολογίσουμε [...]

March 9, 2014 Λεξικο
Manufacturing

Activity based costing (ABC)

Εισαγωγή Τα τελευταία λετη η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, επέφερε εξελίξεις στο βιομηχανικό περιβάλλον. Οι  ερευνητές γύρω από τον χώρο των επιχειρήσεων και της παραγωγικής διαδικασίας οδηγήθηκαν στην αναζήτηση νέων τρόπων ανάλυσης του κόστους. Ο λόγος απλός η παραγωγική διαδικασία [...]

March 8, 2014 Άρθρα, Λεξικο
target costing

Target costing

Στις μέρες μας το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών μπορεί αρκετά πιο εύκολα και γρήγορα να αναζητήσει πληροφορίες για προϊόντα, τιμές κλπ από ότι στο παρελθόν. Αυτή η επανάσταση της πληροφορίας δημιούργησε σε πολλές κατηγορίες προϊόντων συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, με τις [...]

March 7, 2014 Άρθρα, Λεξικο
forensics

Forensic accounting

Ελληνιστή η ιατροδικαστική λογιστική. Αποσκοπεί στη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγιναν καταχρήσεις, μη εξουσιοδοτημένες πράξεις, συναλλαγές, αγοραπωλησίες κλπ. Επίσης, προβαίνει στην επισήμανση λαθών, οργανωτικών και συστημικών αδυναμιών και στο καταλογισμό ευθυνών. Παρακαλούμε διαβάστε την αποποίηση ευθυνών του fellow.gr [...]

March 7, 2014 Λεξικο
balance

Balanced Scorecard (BSC)

Το Balanced Scorecard (BSC) είναι μια διαφορετική και δημοφιλής προσέγγιση στο τρόπο με την οποία θα πρέπει να διοικείται μια επιχείρηση ώστε να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του 80 (1987) από τον σύμβουλο Art [...]

March 7, 2014 Άρθρα, Λεξικο
mortgage

Loan to value ratio (LTV) ratio

Είναι ένας χρηματοοικονομικός δείκτης ο οποίος εμφανίζει την σχέση του ποσού του δανείου προς την αξία του στοιχείου που παρέχεται ως ασφάλεια, πχ σε ένα ενυπόθηκο δάνειο αξίας 4 εκατ. η αξία του ακινήτου είναι 5 εκατ. άρα ο δείκτης [...]

March 7, 2014 Λεξικο
secret-meeting

Insider trading

Τι είναι το insider trading Θεωρείται η αγοραπωλησία μετοχών στο χρηματιστήριο από επενδυτές οι οποίοι κατέχουν πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα τα οποία πρόκειται να συμβούν στο άμεσο μέλλον (εξαγορές, συγχωνεύσεις, οικονομικά αποτελέσματα), οι οποίες δύναται να επιφέρουν σημαντική μεταβολή στην τιμή [...]

March 7, 2014 Λεξικο